Vi utfører for våre kunder:

Regnskapsførsel

 • Gudmundsen Regnskapsbyrå AS benytter seg av Visma DI- regnskapsprogram
 • Vi utfører alt som er nødvendig for at regnskapet skal være riktig i hht. lover og forskrifter. Vi utarbeider og sender inn rapporter som er lovpålagte. Disse rapportene blir elektronisk innsendt via Altinn og kundene mottar rapporter etter behov. Det utarbeides resultatrapport, balanserapport, saldoliste hovedbok, samt oversikt over kunde- og leverandørreskontro etter hver termin.


Årsoppgjør

 • Vi benytter Total årsoppgjør og Akelius skatt til dette.
 • Her utarbeider vi fullstendig årsoppgjør for enkeltmannsforetak og aksjeselskaper
 • Skatteberegninger blir utarbeidet sammen med fullstendig årsoppgjør
 • Vi ordner også innsendelse av aksjonærregisteret.
 • Offentlig regnskap med noter og styrets årsberetning bistår vi også med.
 • Alle oppgavene blir innsendt elektronisk via Altinn

Lønn

 • Her benytter vi Visma lønn
 • Vi beregner lønn ut i fra tilsendte opplysninger/timelister fra våre klienter
 • Vi overfører lønn direkte fra bedriftskonto til ansatte konto samt overfører skattetrekk, der dette er ønskelig.
 • Det utarbeides terminoppgaver og innsendelse av disse elektronisk via Altinn og årsoppgjør på lønn med utsendelse av
 • Lønns- trekkoppgaver til alle ansatte.

Forretningsførsel

 • Noen ønsker at vi skal gjøre "alt"
 • Det gjør vi gjerne, med alt mener vi betaling av egne fakturaer, bokføring, utfakturering osv.
 • Dette ordner vi etter nærmere avtaler.
 • Forretningsførsel for boligbyggelag, borettslag og boligsameier, utsendelse og oppfølling av felleskostnader, betaling av regninger, samt innsendinger av likningsoppgaver.
 • Bistår med opplysninger ved salg av leiligheter, hus i borettslag og sameier, opp mot megler

Fakturering

 • Her benytter vi samme program som regnskap.
 • Fakturaer blir sendt fra oss etter mottatt grunnlag fra klienten.
 • Disse blir registrert og bokført direkte i regnskapsprogrammet.
 • Vi kan også sende purringer og inkasso på ubetalte fakturer.